terug

Tot 29 juli 2012 was in het Legermuseum de tentoonstelling "Vreemden in het vizier" te zien. De tentoonstelling toonde foto's gemaakt door Duitse militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog in bezette gebieden, gebaseerd op de tentoonstelling Fremde im Visier, die in Duitsland veel stof deed opwaaien. Het was de eerste maal dat dergelijke beelden, gemaakt door gewone militairen en niet door propagandafotografen, getoond werden.
Op deze webpagina's wordt aanvullende informatie gegeven bij het thema van de tentoonstelling met onder meer enkele fotoseries uit onze eigen collectie, video-interviews met Duitse soldaten die spreken over hun fotoalbums en lezingen die gehouden zijn tijdens de opening van de tentoonstelling.

Videointerviews met Duitse militairen

Foto's van Duitse soldaten in Nederland - 1

Foto's van Duitse soldaten in Nederland - 2

Foto's van Duitse soldaten in Nederland - 3

Foto's van Duitse soldaten in Nederland - 4

Literatuur in de collectie van het Legermuseum

Online gastenboek

Lezingen gehouden op 26 april 2012 tijdens het symposium "Vreemden in het vizier". Het symposium vond plaats in het kader van de opening van de tentoonstelling "Vreemden in het vizier. Fotoalbums van Duitse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog" in het Legermuseum, Delft.

Lezing 1
Petra Bopp - samensteller oorspronkelijke tentoonstelling Fremde im Visier."
With camera in Combat. Onderzoek naar foto's van Duitse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog en de ontvangst van de tentoonstelling in Duitsland.

Lezing 2
Harm Stevens
, conservator Rijksmuseum.
De blik van Nederlandse soldaten op den vreemde. Foto's van Nederlandse soldaten tijdens de Atjeh-oorlog in 1904.

Lezing 3
René Kok, Image Researcher bij het NIOD 
Hoe ziet de bezetter de plaatselijke bevolking en andersom? Foto's van Duitse soldaten in Nederland en heimelijk genomen foto's van de bezetter tijdens WOII."

Lezing 4
Désirée Verweij
, Nederlandse Defensie Academie
Eyes Wide Open; Facing the Ambiguity in the Reality Stills of War
Militaire ethiek. Morele dilemma's in beeldtaal en de omgang van het leger met zijn geweldsmonopolie.