terug

Het Legermuseum bezit het fotoalbum van dienstplichtige Jan van Ingen, van het 10e Regiment Infanterie, Depot Bataljon dat gelegerd was in Leiden en later in Haarlem. De foto's zijn uit de mobilisatieperiode 1939-1940 en tonen de dagelijkse gang van zaken van de onder de wapenen geroepen troepen.†Uit alle beelden, van de aankomst en opleiding tot aan het corvee en de tijdverdrijving tijdens de lange wachtperiode, spreekt overduidelijk de grote saamhorigheid en kameraadschap onder de manschappen. Een prachtig tijdsbeeld.

Jan van Ingen op post
†Toen deelname aan de Tweede Wereldoorlog onvermijdelijk bleek, riep de Nederlandse regering op 29 augustus 1939 de algemene mobilisatie uit. Alle dienstplichtigen uit de periode 1924-1939 werden gemobiliseerd. Zo begon op die zomerse dag, na afkondiging en oproep via radio, dagbladen en muurplakkaten, een volksverhuizing van meer dan 150.000 dienstplichtigen. Aan die tijd herinneren vele fotos gemaakt door de krijgsmacht, de pers en uiteraard de manschappen zelf.
De 384 foto's in het album van† Jan van Ingen zijn ingedeeld op onderwerp: inlijving en aankleding, de inkwartiering, de opleiding, corveedienst, de vrije uren, aanwezigheid op straat en de kameraadschap. De oorlog moest nog beginnen, maar het lot dat zij deelden leidde tot hechte vriendschappen. Wat bleef waren de herinneringen.

Aan de mobilisatieperiode 1939-1940 herinneren vele mobilisatiememorabilia, zoals fotoalbums, herinneringsborden en drukwerk, zoals bijvoorbeeld prentbriefkaarten. In het kader van het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van VWS zijn honderden fotos, dagboeken en andere memorabilia gedigitaliseerd. Deze collectie is nu ontsloten en gemakkelijk doorzoekbaar.

Behalve het fotoalbum van Jan van Ingen bezit het Legermuseum ook het fotoalbum van kapitein W.Reesink, die tijdens de mobilisatieperiode het bevel voerde over de mitrailleurcompagnie van 3-17 RI. Dit album bevat 95 foto's voornamelijk uit de mobilisatieperiode 1939-1940 en aangevuld met enkele naoorlogse foto's.

klik op de afbeelding voor een selectie uit het fotoalbum van kapitein Reesink
klik op de afbeelding voor een selectie uit het fotoalbum van J. van Ingen

Fotoalbum J.van Ingen
De eerste mars
Fotoalbum J.van Ingen
Rust tijdens mars
Fotoalbum J.van Ingen
Nummertjes opnaaien
Fotoalbum J.van Ingen
Theorie mitrailleur
Fotoalbum J.van Ingen
Strozakken vullen : het grote feest op de binnenplaats
Fotoalbum J.van Ingen
Geweervechten