terug

De hoogste Nederlandse militaire dapperheidsonderscheiding, tevens oudste en hoogste ridderorde, is de Militaire Willems-orde (MWO), ingesteld in 1815. Sinds1955 was deze onderscheiding lange tijd niet meer toegekend. Op 31 mei 2006 kwam daar verandering in, door de toekenning van de Militaire Willems-Orde aan de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade voor hun inzet tijden operatie Market Garden in 1944.
Op 29 mei 2009 is de Militaire Willems-Orde na ruim 50 jaar uitgereikt aan een individueel militair, kapitein Marco Kroon   van het Korps Commandotroepen. Dit vanwege zijn inzet in Afganistan. Een van de bekendste dragers van een MWO was Erik Hazelhoff Roelfzema, beter bekend als Soldaat van Oranje, naar zijn gelijknamige boek en de film die daarvan werd gemaakt.                              

De oorspronkelijke wettekst uit 1815 luidt:

tot belooning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, bedreven door diegenen, welke, zoo ter zee als te lande, in welke betrekking ook, en zonder onderscheid van stand of rang, Ons en het Vaderland dienen. Deze Orde zal echter in bijzondere gevallen ook kunnen worden gegeven aan vreemde militairen, niet in Nederlandschen dienst zijnde.

Link naar Defensiesite over de uitreiking van de Militaire Willems-Orde

Inhoudsopgave Moed, Beleid en Trouw