terug

Onder de dienstplichtingen in oorlogstijd zaten veel vaklieden zoals metaal- en houtbewerkers. Om de tijd te doden en als souvenir voor het thuisfront maakten veel soldaten kunstzinnige voorwerpen van oorlogsafval. Vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was deze vorm van tjidsverdrijf zeer populair. Ook krijgsgevangenen maakten dergelijke kunst van beschikbaar afval. Ook in vredestijd werden dergelijke snuisterijen wel gemaakt om de huiskamer op militaire wijze te sieren. Omdat slagvelden altijd al een toerististische trekpleister zijn geweest voor zowel oud-strijders als andere nieuwsgierigen, sprong ook de toeristenindustrie hierop in. Zo is er in de loop der tjid een aparte categorie van kunstnijverheid ontstaan die bestaat uit hergebruikt oorlogsmateriaal. Deze voorwerpen worden samengevat onder de Engelstalige term Trenchart.

Trenchart thema's :†

uurwerken,

huishoudelijke omgeving,

uit verre oorden,

diversen

Bekijk de collectie trenchart† van het Legermuseum.