terug

Tarieven beeldmateriaal | Kosten onderzoek

Reproductie beeldmateriaal

Door aanvraag en/of gebruik van beeldmateriaal verklaart men zich akkoord te gaan met de geldende Gebruiksvoorwaarden reproducties.

Algemene voorwaarden ten aanzien van levering beeldmateriaal:

 • Het is de klant niet toegestaan om in de studiezaal zelf (digitale) foto's van afbeeldingen/objecten te vervaardigen.
 • Alle prijzen zijn exclusief 19% BTW (m.u.v. fotokopieën).
 • Per opdracht wordt standaard € 5,75 aan administratiekosten in rekening gebracht.
 • Voor aangetekende zendingen met aankomstbericht binnen Nederland wordt € 6,75 in rekening gebracht.
 • Voor aangetekende zendingen met aankomstbericht naar het buitenland wordt
  € 7,25 in rekening gebracht.
 • Voor het verzenden van fotokopieën wordt € 2,30 in rekening gebracht.
 • Voor verzending van grotere pakketten binnen Nederland dan wel naar het buitenland wordt in overleg met de klant eventueel gebruik gemaakt van DHL.
 • Levering van reproducties vindt in het algemeen plaats binnen twee weken.
 • Alleen in overleg met de afdeling Kennistransfer kan eventueel een snellere levering plaatsvinden. Daarvoor wordt een spoedtarief van 150% gehanteerd.
 • Levering pas na ontvangst van betaling. U wordt na uw aanvraag geďnformeerd over de kosten en mogelijke betalingswijzen.

Tarieven reproductie en gebruik beeldmateriaal

Prints

Formaat

Zwart-wit

Kleur

13x18 cm

€   8,00

€ 11,50

20x25 cm

€ 10,50

€ 15,00

24x30 cm

€ 12,50

€ 24,00

30x40 cm

€ 17,00

€ 40,00

40x50 cm

€ 24,00

€ 49,00

Maximale levering van 5 prints uit een boek of serie afbeeldingen.

Print lage kwaliteit uit de ADLIB museumcatalogus € 1,50 (kleurenprinter).
Print hoge kwaliteit digitale afbeelding € 11,50 exclusief gebruiksvergoeding en let op eventuele voorwaarden.

Prints mogen niet voor publicatiedoeleinden worden gebruikt.
Voor publicaties worden uitsluitend digitale afbeeldingen aangeleverd.

Digitale afbeeldingen

Per digitale afbeelding

€ 11,50

Cd-rom (t.b.v. commerciële publicaties)

€   7,50

Diskette (t.b.v. commerciële publicaties)

€   3,50

Fotograferen op locatie

€ 50,00

Fotografie waarbij materiaal uit tentoonstelling of depot moet worden gehaald

€ 50,00

Voor publicatie is de aanvraag van digitale afbeeldingen verplicht. Cd-roms worden altijd aangetekend verstuurd en dienen na éénmalig gebruik te worden teruggestuurd dan wel vernietigd.

Gebruik op Internet

  Het is uitsluitend in overleg met de afdeling Kennistransfer toegestaan om afbeeldingen voor Internet te mogen gebruiken.

Wanneer toestemming van het museum is verkregen, dient aan de individueel overeen te komen voorwaarden te worden voldaan. De standaardregel is dat een afbeelding uitsluitend in een lage resolutie van maximaal 150 dpi mag worden getoond in een maximale gebruiksduur van twee maanden.

Gebruiksvergoeding

Publicatie of ander gebruik van afbeeldingen is alleen toegestaan na overleg en met schriftelijke toestemming van het Legermuseum. Tevens moeten van de gebruiker de Akkoordverklaring met door het Legermuseum gehanteerde voorwaarden en prijzen en de Vrijwaringverklaring (download) zijn ontvangen. De gebruiker dient altijd als bron te vermelden: Legermuseum, Delft.

  Voor publicatie (in welke vorm dan ook) dient altijd een gebruiksvergoeding te worden betaald.

De gebruiksvergoeding wordt per geleverde reproductie in rekening gebracht.

Boeken/kranten/tijdschriften

€  23,00

Internet/virtuele media

€  45,00

Televisie/omroepen/algemene productiebedrijven

€ 170,00

fotokopieën CIC

A4

€ 0,35

A3

€ 0,45

fotokopieën na schriftelijke/telefonische aanvraag per post (IBL) verzonden

A4  (maximaal 50 kopieën)

€ 0,45 per kopie met een minimum van € 2,30

A3  (maximaal 10 kopieën)

€ 1,15 per kopie met een minimum van € 5,70

Kosten onderzoek

30 minuten

€ 22,50

45 minuten

€ 33,75

60 minuten

€ 45,00

Elk kwartier een vermeerdering van € 11,25.