terug

In dit thema vindt u die vlaggen en vaandels, die in het museum tentoongesteld zijn in de zogenaamde vlaggenkamer. Per exemplaar is er een korte en een uitgebreide toelichting. In korte teksten worden materiaal, geschiedenis en gebruik aangestipt.†Daarnaast zijn er lange beschrijvingen†met specialistische informatie over het materiaal, de vervaardigingstechniek, eventuele restauraties en de historische gebeurtenis waaraan de vlag is gerelateerd. deze bereikt u door te klikken op de titel die bovenaan de beschrijving staat.

Van alle vlaggen in de vitrine is minimaal de korte beschrijving aanwezig.

algemene historie

vlaggen

vaandels

standaards

fragmenten

begrippenlijst

literatuurlijst

verantwoording