terug

Hollanders in oorlogstijd 1792-1815

In de periode tussen 1792 en 1815 werd in Europa een bijna onafgebroken periode oorlog gevoerd. Centraal hierin stond Frankrijk, dat eerst als radicale Republiek en later als Napoleontisch keizerrijk door de rest van Europa werd beschouwd als een grote dreiging, en in zeker opzicht was het dat ook. De dieper liggende oorzaken van de oorlogen waren complex, en voor de meeste tijdgenoten ook niet altijd te doorzien. Maar de oorlogen bleven, en geen land in Europa heeft niet grote aantallen soldaten geleverd aan de oorlogvoerende partijen. Kleine landen, zoals Nederland, vochten dikwijls voor verschillende meesters en voor verschillende bondgenoten. Verreweg de meeste soldaten leverde Nederland voor Napoleon.

algemene historie

persoonskabinet 1792 - 1815

publicaties