special forces

de wereld van de commando's

Veel informatie over de speciale uitrusting en bewapening van het KCT

lees verder

 

mobilisatie 1939-1940

Deze tentoonstelling is nu te zien als virtuele tentoonstelling 

klik hier 
en als photostream op
flickr

 

weblog verhuizing

 

Medewerkers vertellen over hun werk voor de verhuizing van het museum.
Klik naar onze weblog

Medewerkers verhuizen naar Huis ter Heide

De medewerkers van het legermuseum hebben het Armamentarium in Delft verlaten en zijn verhuisd naar een tijdelijke locatie op het Wallaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide totdat het nieuwe museum haar deuren opent in 2014!.

Ook tijdens deze sluitingsperiode kunt u gedigitaliseerde afbeeldingen van de collectie bestellen en/of kunt u inhoudelijke vragen over de collectie stellen. Bij voorkeur via de vraagbaak  of u kunt bellen op telefoonnummer 085-2736516 . Onze collectie is in deze periode minder toegankelijk, waardoor het kan voorkomen dat wij uw vraag beperkter kunnen beantwoorden.  

 

Nieuw thema: Soldatensouvenirs in batik

"Soldatensouvenirs in batik" was de titel van een tentoonstelling die in 1998 in het Legermuseum te zien was. Evenals de tentoonstelling destijds, geeft dit nieuwe thema een beeld van de batikdoeken die de Nederlandse militairen als aandenken aan hun verblijf in Nederlands-Indië mee naar huis namen. Na een algemene introductie over batikcultuur en batiktechniek wordt ingegaan op de militair-historische achtergrond bij dit unieke aspect van de aanwezigheid van de militairen in Nederlands-Indië. Verder zijn in een speciale fotoselector alle 170 batikdoeken in de collectie van het Legermuseum te zien.

Klik hier om naar het thema te gaan...
 

Sluiting studiezaal Collectie Informatie Centrum

 

Sinds 2 november 2012 is het Collectie Informatie Centrum (CIC) gesloten in verband met de verhuizing van het Legermuseum naar Soesterberg. De bibliotheek-en mediatheekcollectie zal dan gedurende een periode van ongeveer twee jaar niet toegankelijk zijn voor het publiek. Houd u voor eventuele wijzigingen deze website in de gaten.

Tijdens deze sluitingsperiode kunt u nog steeds gedigitaliseerde afbeeldingen uit de collectiedatabase bestellen voor publicaties, etc. en kunnen wij uw inhoudelijke vragen via de vraagbaak  in zeer beperkte mate beantwoorden.

Lees hier meer over de verhuizing van de bibliotheek...

 

Beelden van de Chinees-Japanse oorlog

 

Het Legermuseum bezit een fotoalbum met foto's van de Tweede Chinees-Japanse oorlog (1937-1945). De foto's tonen onder andere de verwoestingen van steden en de gruweldaden van de Japanse soldaten. Naar aanleiding van het verschijnen van de speelfilm "Flowers of War" eerder dit jaar, wijden we hier enkele pagina's aan dit bijzondere album in onze collectie, over een vrijwel vergeten holocaust aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog.

Lees hier meer ...

Affiches van militaire bonden 1973-1996

In 1966 richtten dienstplichtigen ter verbetering van hun rechtspositie de Vereniging van Dienstplichtige Militairen op. In 1970 volgde de BVD en in 1972 de AVNM.  Een beproefd medium waarvan zij zich bedienden was het affiche. Daarmee maakten zij hun eisen kenbaar en riepen op tot deelname aan demonstraties en acties.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van wat de militaire bonden tussen 1973 en 1996 aan affiches hebben uitgebracht.  De affiches in de collectie van het Legermuseum maken deel uit van een grote collectie boeken, brochures en archivalia die betrekking hebben op het humanistische gedachtegoed over dienstplicht, kernbewapening en vredesmissies.
Lees hier het artikel en bekijk de affiches uit de collectie...

 

 

Lezing: Lansiers in het Nederlandse leger 1818-1849

Conservator Louis Ph. Sloos geeft op 6 december een lezing in het Legermuseum  over de Napoleontische invloed op het Nederlandse leger en de invoering van lansiers in 1818.

Tijdens de Napoleontische oorlogen kenden veel legers lansiers; cavalerie bewapend met lansen. Met name Napoleons leger beschikte over veel regimenten lansiers. Zijn zogeheten Rode en Poolse lansiers zijn vermaard. Het Nederlandse leger voerde lansiers in 1818 in, na de Napoleontische oorlogen dus. In deze lezing wordt nagegaan wat de gedachte daarachter was, werden lansiers beschouwd als een geducht wapen of waren het alleen maar showy horsemen?

 
U kunt zich aanmelden via communicatie@legermuseum.nl onder vermelding van "lezing 6 december". U bent vanaf 9.45 uur welkom voor koffie of thee. De lezing begint om 10.00 uur en eindigt om 11.30 uur. Deelname is gratis.   Louis Sloos schreef eerder het artikel  "Geducht wapen of showy horsemen?  Lansiers in het Nederlandse leger, 1818-1849"
Verschenen in Armamentaria aflevering 44, 2009/2010, blz. 64 t/m 93
Klik op de afbeelding om het artikel in pdf formaat te downloaden (1.7 MB).

 

Lezingen symposium "Vreemden in het vizier"

De lezingen die op 26 april 2012 gehouden zijn tijdens het symposium "Vreemden in het vizier" zijn hier als artikel te bekijken.

Petra Bopp : over haar onderzoek naar foto's van Duitse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Harm Stevens : de blik van Nederlandse soldaten op den vreemde. Foto's van Nederlandse soldaten tijdens de Atjeh-oorlog in 1904.

René Kok : Hoe ziet de bezetter de plaatselijke bevolking en andersom? Foto's van Duitse soldaten in Nederland en heimelijk genomen foto's van de bezetter tijdens WOII."

Désirée Verweij  : Militaire ethiek. Morele dilemma's in beeldtaal en de omgang van het leger met zijn geweldsmonopolie.

 

Vreemden in het vizier

Tot 29 juli 2012 was in het Legermuseum de tentoonstelling "Vreemden in het vizier" te zien. De tentoonstelling toonde foto's gemaakt door Duitse militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog in bezette gebieden, gebaseerd op de tentoonstelling Fremde im Visier, die in Duitsland veel stof deed opwaaien. Het was de eerste maal dat dergelijke beelden, gemaakt door gewone militairen en niet door propagandafotografen, getoond werden.

 

Het thema op de website toont foto's van Duitse militairen uit de eigen collectie van het Legermuseum en geeft  een uitgebreide literatuurlijst.  Ook zijn een aantal video-interviews te zien met Duitse soldaten die spreken over hun fotoalbums. U kunt op het onderwerp reageren via het online gastenboek.

Lees verder....

De loopbaan van een ridder MWO:  Marco Kroon

Op 29 mei 2009 werd aan kapitein Marco Kroon van het Korps Commandotroepen de Militaire Willems-Orde (MWO) uitgereikt. Het Legermuseum is bijzonder verheugd dat kapitein Kroon een deel van zijn persoonlijke bezittingen uit zijn militaire loopbaan aan het Legermuseum heeft geschonken. De fraaie schenking biedt een compleet overzicht van zijn rijke militaire carrière met vele uitzendingen: van marinier tot kapitein bij het Korps Commandotroepen en Ridder Militaire Willems-Orde.

Lees meer over de carrière en de schenking op de speciale pagina's over Marco Kroon in het thema Militaire Willemsorde

Marco Kroon pagina's

 

Identiteitsplaatjes in de museumcollectie


Om gesneuvelden en gewonden tijdens een oorlog te kunnen identificeren zijn in 1905 in het Nederlandse leger de eerste identiteitsplaatjes in gebruik genomen. In het buitenland waren dergelijke plaatjes al eerder bekend. Eén van de bedenkers is de veldgeoloog Doctor Gustaaf Adolf Frederik Molengraaf die betrokken raakte bij de boerenoorlog. Als organisator van het Identiteitsbureau, dat gegevens uit wisselde tussen beide oorlogvoerende partijen over gevangenen, gewonden en gesneuvelden, bedacht Molengraaf het Nederlandse herkenningsplaatje.
lees verder op de themapagina
 

 

Praktijkervaring met Napoleontische uniformen: de bajonet.

 

Napoleontische soldaten zijn meestal afgebeeld met een musket waarop een bajonet is aangebracht. Deze geïmproviseerde speer ziet er gevaarlijk uit, maar het is de vraag of met dit wapen in de praktijk veel slachtoffers zijn gemaakt. Er zijn weinig gegevens gevonden over soldaten die daadwerkelijk met behulp van een bajonet slachtoffers hebben gemaakt, en als de bajonet werd toegepast, dan was het aantal slachtoffers gering. De bajonet werd echter niet uitsluitend gebruikt tijdens de strijd.

lees verder op onze weblog

 

Verwarring en twijfel: realiteit en reglement

Naast het staande leger met zijn infanterie, artillerie en cavalerie, kende het Koninkrijk der Nederlanden ook verschillende bataljons militie, zowel infanterie als artillerie. Over het algemeen droegen deze milities andere uniformen dan hun collega's bij het staande leger. Dit is te zien op afbeeldingen van deze militiesoldaten. Deze afbeeldingen komen echter niet overeen met de desbetreffende uniformreglementen.

 

lees verder op onze weblog

 

Uniform van gevonden Engelse soldaat uit 1799

 

Het uniform van de Coldstream Guards

In het Noord-Hollandse Den Helder is het stoffelijk overschot van een soldaat van de Britse Coldstream Guards gevonden. Lees meer over deze vondst en hoe het uniform van deze soldaat er moet hebben uitgezien op de nieuwe weblog van het Legermuseum.

lees meer op de weblog

De antwoorden op de vragen die u stelde

De Legermuseum vraagbaak  beantwoordt dagelijks vragen van bezoekers over de meest uiteenlopende onderwerpen. Er is met het beantwoorden van deze vragen door de jaren heen een groot reservoir van wetenswaardigheden ontstaan. Omdat niet alleen de vragensteller, maar ook anderen profijt kunnen hebben van deze informatie, is het Legermuseum gestart met de weblog "De vragen die u stelde".

Hierin publiceren we in vraag-en-antwoord vorm een bloemlezing uit de sinds 2007 behandelde onderwerpen. Wekelijks worden nieuwe items toegevoegd.

 

Volg de link:

http://legermuseum.wordpress.com/category/de-vragen-die-u-stelde/

 

De 'Hoefer klappertjes'. Een militaire encyclopedie

 

10.000 kaartjes met militaire onderwerpen gedigitaliseerd

Generaal Hoefer, de oprichter en lange tijd directeur van het museum, verzamelde dagelijks kennis over de militaire geschiedenis en de collectie. Dit werk is door zijn opvolgers voortgezet.

Deze omvangrijke kennisbron is online op de collectiewebsite te raadplegen.

lees meer